+420 775 150 209 - info@vojtaholub.cz

Výškové práce Zlín.

Výškové práce Zlín

Výškové práce je označení pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou.  Pod pojmem „výšková práce“ je nejznámější systém lanového přístupu, tedy s využitím lezeckých technik. Používáme horolezeckou techniku. Pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou se nesmí používat sportovní lezecká (horolezecká) výstroj a výzbroj, ale pouze osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky.

Práce s využitím lanových technik jsou mnohdy cenově výhodnější a časově méně nákladné nežli stavba lešení apod., neboť odpadají výdaje za pronájem lešení, výdaje za transport lešení na pracoviště, časové prodlevy potřebné na montáž a demontáž lešení, povinnost vytvoření předávacího protokolu před uvedením postaveného lešení do provozu, atp. Mnohdy se bez této technologie neobejdeme.

Výškové práce Zlín

Příklady použití výškové práce:

– stavební a montážní práce

– malířské a natěračské práce

– oprava dilatačních spár panelových domů

– oprava fasád a konstrukcí

Back to Top